Branżowe Centrum
Umiejętności nr 1
w Zielonej Górze

Branżowe centra umiejętności, w skrócie BCU, są nowoczesnymi pod względem technologicznym ośrodkami kształcenia i egzaminowania w danej branży, mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych.

Czym jest dokładnie Branżowe
Centrum Umiejętności nr 1?

Podstawowym zadaniem BCU będzie rozwój szkolnictwa zawodowego. BCU to inwestycja za ponad 1,4 miliarda złotych polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Formuła BCU jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży.

1,4 mld
Inwestycja za ponad 1,4 mld polskich złotych
0
120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności
0 mln +
Ponad 9 000 000 złotych dofinansowania

Masz pytania?
Porozmawiajmy teraz!

    Wyślij wiadomość